Privat Pasningsordning - Sommerfuglen

Odense NV

Del siden

Kontakt mig

Skriv for næste ledige plads.


     

INDENDØRS


Aflevering og afhentning

 • Aftal gode afleverings-og afhentningssituationer, hvor forældres adgang inde i huset begrænses, og hvor forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangen.

Opsæt information om, at alle børn og voksne skal vaske/af spritte hænder ved aflevering og afhentning.

 • Kropskontakt mellem voksne skal så vidt muligt undgås –opmærksomhed på afstand på én meter. Det er i nogle tilfælde ikke muligt, så begræns tiden, hvor de voksne er fysisk tættere på hinanden. Opstart og indkøring af nye børn
 • Typisk er forældrene med i opstartsfasen. Der aftales lokalt, hvordan nye børn starter op. Forældre kan primært deltage udenfor –og være indenfor, når der kun er få andre tilstede og med krav om håndhygiejne mv. Besøg af kommende forældre
 • Forældre, som ønsker at besøgepasningsordningen før de takker ja/nej til en plads, må gerne komme på besøg. Jf. ovenstående afsnit, er det vigtigt at huske på hygiejne og afstand. Der opfordres til at disse besøg planlægges, så de ligger på tidspunkter hvor der ikke er andre forældre i huset –og evt. hvor de andre børn sover til middag. Håndvask og håndcreme
 • Da hyppig håndvask kan give håndeksem, er det vigtigt at børnenes hænder skyldes grundigt så al sæbe kommer af. For at skåne hænderne skal man herefter dubbe hænderne tørre i stedet for at gnide kraftigt med et håndklæde/en papirserviet.
 • Sundhedsstyrelsen tilråder brug af håndcreme til børnenes hænder, da små børns hænder kan blive tørre og huden læderes, hvis de vasker meget hænder. Hygiejne og fysisk kontakt generelt
 • God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion. God hygiejne og kontaktreduktion i pasningen er vigtigt for forebyggelse af smittespredning, og der skal generelt være en høj rengørings-og hygiejnestandard. Anbefalingerne til hygiejne omfatter god håndhygiejne, fokus på hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Hænder skal vaskes ved behov, fx ved ankomst, før og efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg og mellem aktiviteter. Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, men bør som hovedregel ske en gang dagligt, medmindre der er behov for mere. Gulve og vægge udgør også kontaktflader i pasningsordningen. Skumklude og engangspapirservietter til aftørring af puslepuden
 • Engangspapirservietter til aftørring af puslepuden anbefales.


Spisning

 • Der er ikke længere et krav om to meters afstand mellem børnene ved spisning, men derimod en anbefaling om én meter. Det er det muliges kunst og det er sund fornuft, der skal bruges her.


Drikkedunk

 • Børnene må gerne have egen drikkedunk med, hvis den private passersikrer, at de kun drikker af deres egen.


Rengøring af legetøj

 • Det legetøj der er sat frem, skal vaskes med vand og sæbe én gang om dagen (og ikke to gange, da børnegruppen er den samme). Har legetøjet været gemt væk i fx tre dage, skal det stadig vaskes af inden brug.


Legetøj

 • Børnene må ikke have eget legetøj med hjemmefra.


Sovebørn

 • Skab så vidt muligt afstand mellem børnene når de sover –både inde og ude.
 • Børnene skal så vidt muligt have eget sengetøj med hjemmefra. Forældrene skal tage det med hjem og vaske i weekenden (ikke hver dag). Det skal vaskes ved minimum 60grader. Der er ikke længere et krav om at vaske ved 80 grader.
 • Børn må gerne have deres eget sovedyr eller lign. med, hvis det bliver sammen med barnets sengetøj fx i campingsengen eller barnevognen og forældrene tager det med hjem og vasker i weekenden.

Udendørs

Udendørsaktiviteter

 • Flyt aktiviteter udenfor, hvis det giver mening for børnene.
 • Suppler gerne de udendørs aktiviteter med ture til andre grønne arealer.
 • Hav fokus på at skabe en hverdag med pædagogisk indhold og aktiviteter udendørs.
 • Man må gerne bruge ladcykel eller store barnevogne hvis man skal på tur. Den sundhedsfaglige vurdering er, at der er forskel på henholdsvis kørsel i de fri og tæt fysisk kontakt indendørs. Afvaskning af udendørslegetøj og legeredskaber
 • Udendørs legetøj skal vaskes med vand og sæbe én gang dagligt –det er ikke nok at spritte. Fastmonterede legeredskaber skal rengøres i det omfang, det er muligt, fx håndtag, som alle børn rører ved.


Hygiejne udendørs

 • Alternativer til håndvask er vådservietter til børnene. Håndsprit må kun bruges af voksne/personale. Så snart man er tilbage i nærheden af en håndvask, skal man vaske hænder med vand og flydende håndsæbe.


Solcreme

 • Der skal bruges handsker når der smøres solcreme på og det tilrådes at forældrene selv har smurt børnene inden de kommer.
 • Der skal skiftes handsker mellem hvert barn, når børnene smøres med solcreme. Må et par private passere mødes udenfor, fx i en have eller på tur i skoven?
 • En privat passer kan nu mødes med én anden fastkollega. Dvs. at to voksne og 8-10 børn kan danne en mindre gruppe, og derved have mulighed for leg og sparring.


FESTLIGE LEJLIGHEDER Fødselsdag og afslutning for kommende børnehavebørn

 • Børn må dele ud, hvis det er indpakket enkeltvis, og den private passerpakker det ud.
 • Vi henstiller til, at der kun er en enkelt forælder der deltager. Søskende skal ikke med. Vær opmærksom på håndvask og hygiejne.


KONTAKT OG OMSORG Mellem barn/voksen

 • Der må gerne være kropskontakt mellem børn/børn og børn/voksne svarende til børnenes behov for tryghed og nærvær. Selvfølgelig hele tiden med obs på, at knus og kram kan sprede smitte, så omfanget vil være mindre, end vi normalt kender til.


Mellem voksen/voksen

 • Kropskontakt mellem voksne skal så vidt muligt undgås –opmærksomhed på afstand på én meter. Hvis det i nogle tilfælde ikke er muligt, så begræns tiden, hvor de voksne er fysisk tættere på hinanden.
 • Vedr. mundbind er meldingen klar. Der tilrådes ikke brug af mundbind. Mundbind beskytter ikke mod smitte i en dagpasning, men håndhygiejnen er afgørende vigtig. De praktiserende læger bruger heller ikke mundbind. ”SYGDOM OG SYMPTOMER” Symptomer og sygdom hos barnet
 • Hvis et barn bliver syg i løbet af dagen, skal det straks ringes hjem. En stoppet eller løbenæse uden andre symptomer på COVID-19 er ikke typisk for COVID-19, og i sådanne tilfælde er det ikke sandsynligt, at barnet er smittet med COVID-19. De typiske symptomer vil være hoste og feber. Det er således helt naturligt, at mange børn vil få løbenæser når de leger udenfor, sidder længere tid i vinden, eller kommer ind udefra. Der er også børn, som har allergier eller nærmest er snottede i hele deres tid i dagtilbud –dem har I formodentlig styr på ☺I forhold til nævnte ting, er der derfor ikkegrund til at sende børnene hjem.
 • Ligeledes skal voksne/forældre undlade at komme i pasningen ved symptomer på forkølelse med påvirket almentilstand. Hvad sker der, hvis et barn der har været i pasning, er konstateret smittet med COVID-19?
 • Forældrene til børn i den pågældende pasning skal informeres om dette.


Børn der bor i husstand med en person, der er påvist med COVID-19

 • Regeringen har ud fra et forsigtighedsprincip truffet den beslutning, at disse børn ikke skal komme i pasning. Kan der passes børn, hvis en i husstanden er smittet med COVID-19?
 • I en husstand, hvor der er påvist COVID-19, må der ikkepasses børn. Det må der igen, når der er gået 48timer, efter symptomerne er ophørt hos den smittede.

 

Håndklæder/stofbleer

 • Forældrene skal medbringe 1-2 håndklæder/stofbleer hver dag til at lægge på puslepuden (som mange formentlig allerede gør). Forældrene skal ligeledes tage disse med hjem og vaske hver dag. Puslepude og skiftesituation
 • Efter hvert bleskift desinficeres puslepuden. Engangsunderlager ikke en del af værnemidlerne. Man kan derfor anvendende håndklæder/stofbleer, som forældrene medbringer hver Dag. LINK TIL MATERIALER OVERSAT TIL ANDRE SPROG
 • Foreningen Mino Danmark har oversat materialer fra Sundhedsstyrelsen til 25 sprog på: https://mino.dk/covid19
 • Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital har oversat materiale om Corona-virus og symptomer på: http://www.ouh.dk/wm486604OPDATERING KAN FINDE STED PÅ SUNDHEDSSTYRELSENS HJEMMESIDE, IDET DERLØBENDE UDGIVES